Obsah

Budovy jako ostrovy života

Zveme vás na konferenci

25.-26. únor 2019

Brno, hotel Holiday Inn

Chci se zúčastnit

ZPRÁVY PND TV 2018

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Zajištění bezpečí bytových domů

Bezpečnost bytového domu z pohledu neoprávněných vstupů začíná vhodným výběrem vstupního portálu. Animo Bohemia tak navrhuje soubor řešení, která bezpečnost výrazně posouvají kupředu.

Vstupní portál

Veškeré zabezpečení vám není nic platné v okamžiku, kdy dveře nedovřou nebo zavřou na špatně navržený zámek. Je nutné dát velký důraz na osazení vstupního portálu správným zámkem a použít kvalitní kování, které je schopné odolat pokusu o neoprávněné vniknutí do domu. Několik let jsme vyvíjeli a stále zdokonalujeme technické řešení dveří tak, aby odpovídaly svému užití v náročném provozu bytového domu. Důraz je kladen hlavně na bezpečnost a odolnost našich řešení.

Bezpečnost je velmi důležitá, a to jak pro ochranu obyvatel domu, tak jejich majetku. 

Ve standardu osazujeme tříbodové samozamykací bezpečnostní zámky, které nahrazují dnes již rizikové jednobodové zámky a elektromagnetické závory – tzv. vrátné. Původní řešení v žádném případě nezajistí ochranu proti vniknutí nezvaných hostů do vašeho domu. S našimi dveřmi se riziko výrazně snižuje.

Námi dodávané dveře odolávají zátěži, která je hlavně u panelových domů extrémní. Jsme si vědomi, že dveřmi denně projdou stovky lidí – u běžného panelového domu s 20ti byty se pohybuje roční průchod vstupními dveřmi v počtu 60-70tis! Proto také ve standardu dodáváme zátěžové 3D panty, které umožňují jednoduché seřízení, kování v objektové odolnosti a konečně kvalitní zavírače nejnovějších konstrukcí.

Další úrovní zabezpečení bytového domu je aktivní správa a ovlivňování toho, kdo má přístup do domu. Jsme schopni dojít tak daleko, že můžeme určovat povolené termíny v určité dny a hodiny, kdy mají do domu přístup řemeslníci, pošta, údržba, atd.

Rozdáním nových klíčů od domu ztrácí správa domu přehled o tom, kolik je klíčů v oběhu a není možné efektivně zabránit vstupu těm, kteří klíče vlastní neoprávněně. Existují sice vložky a klíče, které mají bezpečnostní kartu, ale sami ze své praxe víme, že vidina zisku odstraní zábrany některých zámečníků, kteří klíč i při absenci bezpečnostní karty vyrobí.

U čipů toto neexistuje, poněvadž kdo chce pro svůj byt objednat více čipů, musí správce domu požádat o jejich vydání. Je tak možné čipy korigovat, a to jak ve směru evidovaného vydávání čipů, tak jejich zneplatnění. Když se nájemník bytu odstěhuje a nevrátí čip, jednoduše čip ze systému vymažete a uvedený čip je nadále neplatný, tedy bez možnosti vstupu. Totéž platí i při ztrátě čipu. Jednoduše původní čip zneplatníte a vydáte čip nový. Správu, tedy přidávání, ubírání, a nebo změnu přístupových práv, si můžete provádět jednoduše sami, popřípadě ponechat našemu servisnímu oddělení. Nový čip na konkrétní osobu vystavíte velmi jednoduše, navíc čipy jsou obvykle levnější, než většina bezpečnostních klíčů srovnatelné úrovně zabezpečení.

Přístupový systém lze do budoucna dále upravovat a doplňovat, nemusíte pořizovat nová řešení, když ho chcete napojit např. na bezpečnostní či požární systém, nebo rozšířit o další dveře do sklepa, kolárny, apod.

Pro zajištění maximální bezpečnosti bytového domu se stále více prosazuje umístění profesionálních kamerových systémů, které chrání majetek jednotlivců a zařízení domu, které patří vám všem.

Součástí profesionálních sestav kamerových systémů jsou kamery se záznamovým zařízením, záložním zdrojem a monitorem, nebo napojením na webovou aplikaci s chráněným přístupem. Ideální je samozřejmě situace, kdy do domů montujeme zcela nový kamerový systém. Závažný problém nebude ani s doplněním či úpravou toho stávajícího.

Správce, popřípadě kdokoliv jiný, komu umožní správce přístup, má možnost pomocí aplikace počítače nebo mobilního telefonu sledovat monitorovaný prostor přes jednotlivé instalované kamery, či si přehrát záznam uložený minimálně týden zpětně. Je tak možné řešení vandalismu, a nebo jiného nežádoucího chování v domě.

Kamerový systém je dobrý nástroj pro ochranu majetku. Má i psychologický odstrašující efekt. Jedná se ale, až o poslední možnost, jak řešit už vzniklý problém se vstupem nežádoucí osoby do bytového domu.

Jak jsme již předeslali, je nutné pamatovat na kvalitní zabezpečení už při výběru správných vstupních portálů a zabezpečení přístupu do domu pomocí kvalitního čipového systému, který zamezí vstupu nežádoucích osob. Eliminují se tak následné problémy.

Výše uvedené součásti zabezpečení bytových domů garantují bezpečí a vyšší kvalitu vašeho bydlení.

Autor: Pavel Bán