Obsah

Budovy jako ostrovy života

Zveme vás na konferenci

25.-26. únor 2019

Brno, hotel Holiday Inn

Chci se zúčastnit

ZPRÁVY PND TV 2018

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

ČSOB nabízí úvěrové poradenství

V uplynulých patnácti letech prošel bytový fond v České republice poměrně zásadní revitalizací. K řadě oprav a rekonstrukcí došlo zejména u bytových domů, které jsou ve vlastnictví bytového družstva (BD) či ve správě společenství vlastníků (SVJ), přičemž k jejich financování proběhlo buď z vlastních zdrojů, nebo s využitím úvěrových prostředků.

Z poznatků ČSOB vyplývá, že zatímco v minulosti se BD a SVJ soustředila zejména na výměnu oken, zateplení objektu a realizaci dalších opatření, vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu, nyní se jejich zájem přesouvá na takové investice, které vedou k dalšímu zkvalitňování bydlení a současně i k navyšování hodnoty bytů v daném domě. V poslední době tak tyto subjekty u ČSOB poptávají zejména úvěry na výměnu stávajícího výtahu za výtah nový, záměnu zdroje vytápění (vlastní kotelna, tepelná čerpadla), solární ohřev vody či montáž fotovoltaických článků na střeše domu. V řadě případů, kdy BD či SVJ ještě splácí nějaký úvěr na revitalizaci, stojí před problémem, jak uvažovanou investici profinancovat za situace, kdy není již možné navyšovat příspěvek do „fondu oprav“, vybírané prostředky jsou z větší části určeny na splácení úvěru stávajícího a tudíž již není prostor pro čerpání úvěru dalšího. I s takovými případy si ČSOB v minulosti dokázala poradit – a to k maximální spokojenosti svých klientů.

Pokud se i Vaše BD nebo SVJ nachází v podobné situaci nebo pokud byste chtěli jen orientačně zjistit, co by takové financování uvažované investice úvěrem obnášelo, zkuste využít nabídky ČSOB na bezplatné poradenství, které je banka připravena všem svým klientům poskytnout.  Na základě Vašeho zadání umíme namodelovat úvěr s takovými parametry, které budou optimálně vyhovovat potřebám, ale i možnostem, Vašeho domu. Stačí, když se obrátíte na pobočku ČSOB, určenou pro obsluhu právnických osob, a zkušený pracovník, specializovaný na obsluhu BD a SVJ, se Vám bude maximálně věnovat.

ČSOB navíc (jako každý rok) připravila pro své klienty řadu benefitů, které lze v souvislosti s čerpáním úvěru získat. ČSOB, jako jediná banka na trhu, publikuje všechny nabízené výhody veřejně! V případě splnění podmínek pro jejich získání má klient na využití předmětného benefitu automaticky nárok – bez ohledu na jeho velikost, sídlo či výši poptávaného úvěru. A to je dle našeho názoru férový přístup.

Akční nabídka pro všechny BD a SVJ, která s ČSOB uzavřou úvěrovou smlouvu v roce 2019

Dotace z ČSOB Programu energetických úspor

  • dotace činí 1% z objemu vyčerpaného úvěru a lze ji poskytnout v případě, kdy úvěrem financovaná investice přinese určitou úsporu energií

Vztahový bonus

  • úvěr je bez poplatku za vedení úvěrového účtu po celou dobu jeho splatnosti za podmínky že splatnost úvěru a fixace úrokové sazby bude ≥ 10 let a současně úvěrovaný klient vede v ČSOB (nebo Poštovní spořitelně) celý svůj platební styk

Vedení ČSOB Družstevního konta bez poplatku za vedení účtu

  • po celou dobu splácení úvěru bude mít klient automaticky nárok na nulový poplatek za vedení Družstevního konta (běžného účtu) - tento benefit nabízí ČSOB nově – jako jediná na trhu!

Mimořádná splátka bez sankce

  • dotaci z Programu IROP lze použít pro jednu mimořádnou splátku úvěru i při fixní sazbě bez hrozby sankce – zájem o mimořádnou splátku musí klient bance sdělit před uzavřením úvěrové smlouvy

Možnost čerpat až 20% úvěru bez doložení účelu

  • u ČSOB jde o standardní možnost, kterou lze využít u všech nově uzavíraných smluv o úvěru

Blokace peněz na běžném účtu není vyžadována

  • bez ohledu na to, zda klienta vede či nevede celý svůj platební styk přes účet u ČSOB

Všechny nabízené benefity, včetně podmínek pro jejich získání, naleznete na webových stránkách banky www.csob.cz. ČSOB je jedinou bankou na trhu, která nabízené výhody takto veřejně publikuje, což potvrzuje fakt, že jsou určené pro všechny klienty bez ohledu na jejich velikost či výši poptávaného úvěru - pokud BD či SVJ dané podmínky splní, má automaticky nárok na jejich získání. A to si myslím je férový přístup.